Ecublens – Impianto Street Workout mobile con elementi ninja (Fotos: Jonathan Viey)